"Manju gisen" i medege

Jump to navigation Jump to search

datengge medege

joringga be sindambiManju gisen
da adali anakūManju gisen
fiyelen golmin (bait)2,036
justan ID34
justan i gisun baktambunmnc - ᠮᠠᠨᠵᡠ ᡤᡳᠰᡠᠨ
fiyelen baktambun tuwakūwiki hergen
robot suhe gisunaljaha
ere fiyelen i bederengge i ton0
Page views in the past 30 days
0

fiyelen karman

banjibume araragemu baitalasi be aljambi (akv tulimbi)
guriburegemu baitalasi be aljambi (akv tulimbi)
View the protection log for this page.

suduri be kūbulimbi

justan be araha niyalmaPatch Demo (baime leolere | alibun)
justan araha inenggi14:02, 15 jakūn biya 2022
šuwe amala banjibusiPatch Demo (baime leolere | alibun)
šuwe amala banjibusi i inenggi14:15, 15 jakūn biya 2022
banjibusi i geren ton4
adališarakū araha niyalma i geren ton1
hanciki kūbulin i ton (nenehe 90 inenggi baktabumbi)0
hanciki encu araha niyalma i ton0